ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Χίου 69 & Δωδεκανήσου 10, Αγία Παρασκευή, 15343, ΑΤΤΙΚΗΣ