Το ανέκδοτο-Θεσσαλονίκη-Τούμπα

Ανατολικής Θράκης 34