Μεσογειακή & Ιταλική κουζίνα στο κέντρο του Πειραιά.

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ

Σκουζέ 1