ΣΔΡΕΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2104522500
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 61 18535