ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΗΜΑ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
ΗΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 61-ΠΕΙΡΑΙΑΣ