Γρηγόρης Μικρογεύματα-Αττική-Πειραιάς

2ας Μεραρχίας και Ναυαρχου Νοταρά