ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

210-4513152
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 61 18535