ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
210-4513152
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 61 18535