Τράπεζα Πειραιώς-Αττική-Πειραιάς 01

2ας Μεραρχιας 7