ΠΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγοι
2104284908
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 69-71 18536