ΠΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2104284908
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 69-71 18536