17ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΥΝΙΣΚΑΣ 29, 11636 ΠΑΓΚΡΑΤΙ