ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΦΕΡΗ-ΣΤΑΧΤΟΥ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κώστα Βάρναλη 52