Πνευμονολογικό Ιατρείο Παναγιώτη Π.Ζώη

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2651079966
Μιχαήλ Αγγέλου 26