ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2651034343
Χαριλάου Τρικούπη 39