ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2651072200
ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 16 45332