ΖΩΝΙΟΣ Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΡΔΙΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ