ΖΩΝΙΟΣ Κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΡΔΙΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ