ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατροι
26510-30500, 6944783334
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 13 45333
26510-30500, 6944783334