ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
26510-77144
ΓΡ.ΣΑΚΚΑ 5 45332