ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

6982476957,2651078141 Σύντομη Περιγραφή
Περικλή Ζυγομάλλη 6