3ο Ενιαίο Λύκειο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αθήνα - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ