ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 108