Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΣΤΟΛΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ (Ο)

Τηλ.: 2104632597 - Εθν. Αντιστάσεως 29-31, Δραπετσώνα
Τηλ.: 2104632597 - Εθν. Αντιστάσεως 29-31, Δραπετσώνα