Ψαροταβέρνες-ΚΟΛΛΙΑΣ

Τηλ.: 2104629620 - Στρ. Πλαστήρα 3 (Καλοκαιρινού κ. Δράμας), Ταμπούρια
Τηλ.: 2104629620 - Στρ. Πλαστήρα 3 (Καλοκαιρινού κ. Δράμας), Ταμπούρια