Θερινοί Κινηματογράφοι-Δημ.Κιν. Μελίνα

210 4625249
Σωκράτους 65