Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ

Τηλ.: 2104612457 - Αιτωλικού 72, Πειραιάς
Τηλ.: 2104612457 - Αιτωλικού 72, Πειραιάς