Ταβέρνες-Μοντέρνες 5 ΠΙΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ... (ΤΑ)

Τηλ.: 2104618808, 2104619150 - Στρ. Πλαστήρα (Καλοκαιρινού και Δράμας), Ταμπούρια
Τηλ.: 2104618808, 2104619150 - Στρ. Πλαστήρα (Καλοκαιρινού και Δράμας), Ταμπούρια