ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙΝΝΑ-ΜΟΥΡΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ LABCARE ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

2104122579,6932575733 Σύντομη Περιγραφή
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30 ΠΕΙΡΑΙΑΣ