Γ. ΜΕΛΙΧΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ

Πειραιάς - ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΗΛ: 210-4610511
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 212 & ΔΟΓΑΝΗ
ΤΗΛ: 210-4610511