Σουβλάκια Αττική-Παγκράτι Μαλλιώρας Κοντοσούβλι

2107565500
Φιλολάου 206