Εκκλησίες-Αττική-Παγκράτι Άγιος Αρτέμιος

Άγιος Αρτέμιος
Φιλολάου 165
Άγιος Αρτέμιος