ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2610432746-6945385348
ΚΙΛΚΙΣ 8 26441
2610432746-6945385348