Σχολεία-Πάτρα 2ο , 5ο , 6ο ΕΠΑΛ

2610430898
Αγίας Σοφίας