ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ Γ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2615501365
λευκωσιας 28,πατρα