Καλαμαράκια

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Τηλ: 2610.43.39.97
Ηρ.Πολυτεχνείου 40
Τηλ: 2610.43.39.97