Σχολεία-Πάτρα 23ο Δημοτικό

2610421053
Πανεπιστημίου 67