Σχολεία-Πάτρα 1ο και 6ο Γυμνάσιο

2610422250
Έλληνος Στρατιώτου και Αγίας Σοφίας