ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ Γ. ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγοι
2615501365
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 28,ΠΑΤΡΑ