ΜΠΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

2610461888, 6973339883
ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 69 26441
2610461888, 6973339883