ΚΑΝΙΣΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
2610278606, 6977948046
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 39-41 26221
2610278606, 6977948046