ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΑΚΑΛΟΥ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 36-42, 3ος όροφος