ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2610-222505
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 293 26221