ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2610240644-6972635012
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 59 26221
2610240644-6972635012