ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αχαία - ΠΑΤΡΑ

2610279567, 2610670819, 6972056009
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 64 26221
2610279567, 2610670819, 6972056009