Εκκλησίες-Πάτρα Παναγία Παντάνασσα

Παναγία Παντάνασσα
Αλεξάνδρου Υψηλάντου 205
Παναγία Παντάνασσα