ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΟΥ ΒΑΣΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Πειραιάς - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

2104324535
Π.ΜΕΛΑ 21 Κ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 18757