ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ

Πειραιάς - ΑΜΦΙΑΛΗ

210 4625023- ΚΙΝ.6974252513 Σύντομη Περιγραφή
ΒΗΛΑΡΑ 26