ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πειραιάς - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
210-4003868
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 417 18757