ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πειραιάς - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

210-4003868
ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 417 18757