Γυμναστήρια-Κερατσίνι 02

Σχολή Γυμναστικής Γκόβας-Εγγλέζου
Δεμερτζη 62
Σχολή Γυμναστικής Γκόβας-Εγγλέζου