Σουβλάκια Αττική-Κερατσίνι Ζήτα Πίτα

2104008025
Λεωφόρος Σαλαμίνος 71