ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ

Πειραιάς - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

210 4328999
ΑΜΙΣΣΟΥ 9 ΑΜΦΙΑΛΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ