Ταβέρνες-Καραβίδες - ΚΑΡΑΒΙΔΑ (Η)

Τηλ.: 2104311756 - Αμισσού 76 κ. Οικονόμου, Αμφιάλη-Κερατσίνι
Τηλ.: 2104311756 - Αμισσού 76 κ. Οικονόμου, Αμφιάλη-Κερατσίνι